loading

Pričekajte trenutak...

Tražim softverski dodatak Communicator i uređaje

pronađen je softverski dodatak

Imate softverski dodatak Communicator.

Ažuran, verzija

Traženje uređaja u tijeku...

učitavanje

Nisu pronađeni uređaji

Prepoznati uređaji

  Ne vidite svoj uređaj?

  Sada priključite uređaj i pokušajte ponovo.

  Traži uređaje

  Ako se uređaj i dalje ne prikazuje, pokušajte sljedeće:

  pronađen je softverski dodatak

  Dostupna je nova verzija softverskog dodatka Communicator.

  Vaša verzija
  Nova verzija

  Instaliraj sad

  Prikaz preuzimanja i kompatibilnosti

  Trenutak…

  Trenutak…

  Preuzimam program za instaliranje softverskog dodatka Communicator

  Instalirajte datoteku. Možda ćete trebati osvježiti stranicu kad se instalacija dovrši.

  pronađen je softverski dodatak

  Nemate softverski dodatak Communicator.

  Softverski dodatak Communicator nije pronađen.

  Instaliraj sad

  Prikaz preuzimanja i kompatibilnosti

  pronađen je softverski dodatak

  Vaš sustav ne podržava softverski dodatak Communicator.

  Za softverski dodatak Communicator potreban je sustav Windows ili Mac.

  Tablet ili mobilni uređaj koji koristite za pregled ove stranice ne podržava softverski dodatak Garmin Communicator.

  Koristite drugo računalo.

  Za preuzimanje softverskog dodatka Garmin Communicator koristite na radnoj površini.

  Prikaz preuzimanja i kompatibilnosti

  Ispod preuzmite kompatibilni softverski dodatak.

  Softverski dodatak Communicator besplatni je softverski dodatak za internetske preglednike koji prenosi podatke između vašeg GPS uređaja tvrtke Garmin i računala. Omogućuje vam dodavanje karata na uređaj, prijenos podataka o treningu na Garmin Connect™, provjeru ažuriranja za karte i još mnogo toga.

  Ugovor za softver

  Pregledajte i prihvatite ugovor o korištenju softvera tvrtke Garmin.

  OVAJ PROIZVOD I SOFTVER U VLASNIŠTVU SU TVRTKE GARMIN LTD. ILI NJEZINIH PODRUŽNICA ("GARMIN") I ZAŠTIĆENI SU PREMA ZAKONU O AUTORSKIM PRAVIMA, MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA O ZAŠTITI AUTORSKIH PRAVA I OSTALIM ZAKONIMA O INTELEKTUALNOM VLASNIŠTVU. OVAJ PROIZVOD I SOFTVER SE LICENCIRAJU, A NE PRODAJU. OVAJ PROIZVOD I SOFTVER STAVLJAJU SE NA RASPOLAGANJE PREMA SLJEDEĆOJ LICENCI KOJA DEFINIRA ŠTO MOŽETE UČINITI S PROIZVODOM I SOFTVEROM TE SADRŽI PRAVILA O OGRANIČENJU KORIŠTENJA I OGRANIČENJA VEZANA UZ JAMSTVA I/ILI PRAVNA SREDSTVA.

  VAŽNO – PAŽLJIVO PROČITAJTE UVJETE I ODREDBE OVOG LICENCNOG UGOVORA ZA KRAJNJEG KORISNIKA ("UGOVOR") PRIJE PREUZIMANJA, INSTALIRANJA ILI DRUGOG NAČINA UPOTREBE SOFTVERA GARMIN COMMUNICATOR ("PROIZVOD") ILI USB SOFTVERA I SOFTVERA myGARMIN AGENT™ (ZAJEDNO "SOFTVER"). PREUZIMANJEM, INSTALIRANJEM, UPOTREBOM ILI DRUGIM NAČINOM PRISTUPA PROIZVODU I SOFTVERU PRIHVAĆATE ČINJENICU DA STE PROČITALI OVAJ UGOVOR, DA GA RAZUMIJETE, DA SE OBAVEZUJETE POŠTOVATI NJEGOVE UVJETE I ODREDBE, TE DA STE STARIJI OD 18 GODINA. AKO NE PRIHVAĆATE UVJETE I ODREDBE IZ OVOG UGOVORA, ŠTO PRIJE NAPUSTITE OVU STRANICU BEZ PREUZIMANJA I/ILI KORIŠTENJA PROIZVODA ILI SOFTVERA.

  1. LICENCA: U skladu s uvjetima i ograničenjima izloženima u ovom ugovoru, tvrtka Garmin ("mi" ili "nama") daje vam ograničenu, ne-ekskluzivnu licencu za korištenje Proizvoda i Softvera u skladu s uvjetima ovog Ugovora. Sva prava koja nisu izrijekom navedena ovim Ugovorom tvrtka Garmin pridržava i odbija bilo kakvu i sve implicirane licence. Autorska prava i sva ostala prava na Proizvod i Softver ostaju naša. Na svim kopijama koje stvorite morate reproducirati sve oznake o autorskim pravima i ostale bilješke na Proizvodu i Softveru.

  2. SMIJETE:

       a)     instalirati i koristiti jedan besplatan primjerak Proizvoda na jednom računalu ili mreži samo radi ostvarivanja komunikacije između svog GPS uređaja tvrtke Garmin i web-mjesta druge tvrtke na kojemu je zasebno omogućen API za Garmin Communicator radi omogućavanja komunikacije između vašeg Garmin uređaja i web-mjesta treće strane; te

       b)     instalirati i koristiti jednu kopiju Softvera na jednom računalu ili mreži za osobno korištenje Softvera u skladu s ovim Ugovorom.

  3. NE SMIJETE:

       a) stvarati kopije Proizvoda ili Softvera, osim prema izričitim dopuštenjima u Poglavlju 2 ovog Ugovora;

       b) prevoditi, koristiti obrnuti inženjering, dekompilirati ili rastavljati Proizvod ili Softver;

       c) uklanjati ili mijenjati autorska prava, zaštitne znakove ili druge oznake vlasničkih prava koje sadrži Softver ili drugi Garmin sadržaj;

       d) davati u najam, davati u zakup, posuđivati, podlicencirati, distribuirati, dodjeljivati ili prenositi Proizvod ili Softver;

       e) prenositi viruse, crve, pogreške, trojanske konje ili druge sadržaje štetne prirode;

       f) koristiti Proizvod ili Softver u neovlaštene svrhe ili u svrhe koje krše važeće zakone ili propise;

       g) mijenjati Proizvod ili Softver kako biste spojili cijeli Proizvod ili Softver ili neki njegov dio s drugim programom; ili

       h) koristiti proizvod za komunikaciju s uređajima ili proizvodima koji nisu GPS uređaji koje je proizvela i distribuirala tvrtka Garmin i/ili njezine podružnice.

  4. UVJET: Ova Licenca vrijedi dok koristite Proizvod ili Softver. Međutim, ovaj Licencni ugovor automatski se raskida bez prethodne obavijesti od strane tvrtke GARMIN ako se ne budete pridržavali bilo kojeg od njegovih uvjeta ili odredaba. Nakon prekida Ugovora morate odmah prestati koristiti Proizvod i Softver te ukloniti Proizvod i Softver s računala. Ograničenja Jamstava i Obveza navedena u nastavku ostat će na snazi čak i nakon raskida ugovora.

  5. OGRANIČENJA JAMSTAVA I OBVEZA: PROIZVOD I SOFTVER STAVLJAJU SE NA RASPOLAGANJE "U VIĐENOM STANJU", BEZ IKAKVIH JAMSTAVA ILI UVJETA, IZRIČITIH ILI IMPLICIRANIH, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA BILO KAKVO IMPLICIRANO JAMSTVO U SMISLU PODOBNOSTI ZA PRODAJU ILI POGODNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU, ILI BILO KAKVO JAMSTVO KOJE PROIZLAZI NA TEMELJU ZAKONA, STATUTA, STRUČNIH PROPISA ILI USPOSTAVLJENE PRAKSE. VI PREUZIMATE SVU ODGOVORNOST I RIZIK ZA UPOTREBU PROIZVODA I SOFTVERA I WEB-MJESTA TREĆE STRANE, A TVRTKA GARMIN SE ODRIČE SVAKE ODGOVORNOSTI ZA BILO KAKVE GUBITKE, OZLJEDE ILI ŠTETE KOJE PROIZLAZE IZ KORIŠTENJA PROIZVODA I SOFTVERA TE WEB-MJESTA TREĆE STRANE, IZRAVNE ILI NEIZRAVNE I BEZ OBZIRA NA TO JE LI TVRTKA GARMIN OBAVIJEŠTENA O TOME ILI POSJEDUJE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI TAKVOG GUBITKA, OZLJEDE ILI ŠTETE. TVRTKA GARMIN NI U KOJEM SLUČAJU NE PREUZIMA NIKAKVU ODGOVORNOST PREMA VAMA ILI BILO KOJOJ DRUGOJ OSOBI ILI ENTITETU ZA BILO KAKVE KOMPENZACIJE, INDIREKTNE, SLUČAJNE, POSEBNE, POSLJEDIČNE ILI PRIMJERNE NAKNADE ŠTETE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GUBITAK PRIHODA ILI DOBITI, IZGUBLJENE ILI OŠTEĆENE PODATKE ILI DRUGE KOMERCIJALNE ILI EKONOMSKE GUBITKE, ČAK I AKO SMO OBAVIJEŠTENI O MOGUĆNOSTI POSTOJANJA TAKVE ŠTETE ILI AKO SE ONA MOŽE PREDVIDJETI. TAKOĐER NISMO ODGOVORNI ZA POTRAŽIVANJA OD TREĆIH STRANA. UKUPNA FINANCIJSKA OBAVEZA TVRTKE GARMIN U SMISLU NJEZINIH OBAVEZA KOJE PROPISUJE OVAJ UGOVOR ILI U ODNOSU NA PROIZVOD ILI SOFTVER NE MOŽE PRIJEĆI VRIJEDNOST OD 1,00 US$. OGRANIČENJA U OVOM DIJELU PRIMJENJIVA SU BEZ OBZIRA NA TO PREDSTAVLJA LI NAVODNO ILI STVARNO KRŠENJE TEMELJNOG UVJETA ILI ODREDBE ILI TEMELJNO KRŠENJE. Neke države ne dopuštaju isključivanje slučajne ili posljedične štete ili ograničenja trajanja impliciranog jamstva, zato se gore navedena ograničenja možda ne odnose na vas.

  6. OGRANIČENA PRAVA: Ako se ovaj Proizvod ili Softver nabavlja od strane ili za vladu SAD-a, na njega se primjenjuju Ograničena prava. Korištenje, dupliciranje ili otkrivanje od strane vlade SAD-a podliježe ograničenjima navedenim u podstavku (c)(1)(ii) klauzule The Rights in Technical Data and Computer Software (Prava vezana uz tehničke podatke i računalni softver) u DFARS 252,227-7018 ili podstavcima (c)(1) i (2) Commercial Computer Software – Restricted Rights (Komercijalni računalni softver – Ograničena prava) u 48 CFR 52.227-19 ili klauzuli 18-52.227-86(d) Dodatka NASA za FAR, prema primjenjivosti. Izvođač/proizvođač je Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, KS 66062, USA.

  7. KONTROLA IZVOZA: Obvezujete se da nećete izvoziti ili ponovno izvoziti Proizvod ili Softver u bilo koju drugu državu i time kršiti zakone o kontroli izvoza Sjedinjenih Američkih Država.

  8. OPĆENITO: Ovaj Ugovor je čitavi ugovor između nas s obzirom na njegov predmet i on zamjenjuje sve druge ugovore ili rasprave, usmene ili pisane, i ne može se mijenjati, osim potpisanim ugovorom. Ovaj Ugovor rukovodit će se i bit će sastavljen u skladu sa zakonima savezne države Kanzas, SAD. Ukoliko bilo koju odredbu ovog Licencnog ugovora nadležni sud proglasi nevažećom, protuzakonitom ili neprimjenjivom, takva odredba će se ukloniti iz Ugovora, a ostale odredbe će ostati na snazi.

  9. EAR: Proizvodi ili Softver mogu sadržavati podatke koji spadaju pod nadležnost propisa administracije za izvoz (Export Administration Regulations - "EAR") koje je izdalo Ministarstvo trgovine Sjedinjenih Američkih Država (15 C.F.R., poglavlje VII, paragraf C), te koji se ne mogu izvoziti, izdavati ili otkivati nekim odredištima i stranim državljanima, osim kako je propisano američkim zakonima. Prethodna izjava mora djelomično ili u cijelosti biti uključena u sve reprodukcije proizvoda ili softvera.

  10. NADOKNADA ŠTETE: Obvezujete se da ćete tvrtku Garmin i njezine podružnice, filijale, službenike, agente i zaposlenike, oglašivače, davatelje licenci i partnere izuzeti od nadoknade štete i nećete smatrati odgovornim za bilo kakva potraživanja treće strane koja se tiču korištenja Proizvoda ili Softvera, kršenja ovog Ugovora ili nekih drugih radnji vezanih uz korištenje sadržaja, uključujući odgovornost ili trošak nastao iz zahtjeva za odštetu, gubitka ili štete (stvarne ili posljedične), tužbi, presuda, troškova parničenja i odvjetničkih naknada, bilo koje vrste i prirode.

  11. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO: Prihvaćate da je tvrtka Garmin vlasnik svih prava, naziva i interesa, uključujući bez ograničenja sva prava intelektualnog vlasništva koja se tiču Proizvoda i Softvera, te da nećete potraživati nikakva prava, nazive ili interese koji se tiču Proizvoda i Softvera, osim ograničene licence izričito navedene u ovom Ugovoru.