loading

Kis türelmet kérünk...

A Communicator plugin és eszközök keresése

Észlelt plugin

Ön rendelkezik Communicator Plugin modullal.

Frissített verzió

Eszközök keresése...

Betöltés...

Nincs észlelt eszköz

Eszközök észlelve

  Nem látja a készüléket?

  Csatlakoztasson egy készüléket most, és próbálja újra.

  Készülékek keresése

  Ha készüléke még mindig nem jelenik meg, próbálja meg a következőt:

  Észlelt plugin

  A Communicator Plugin egy újabb verziója is elérhető.

  Az Ön verziója:
  Új verzió

  Telepítés most

  A letöltések és kompatibilitás megtekintése

  Kis türelmet kérünk…

  Kis türelmet kérünk…

  Communicator Plugin telepítő letöltése

  Telepítse a fájlt. A telepítés végén szükség lehet az oldal frissítésére.

  Észlelt plugin

  Nem rendelkezik Communicator Plugin modullal.

  A rendszer nem találta meg a Communicator Plugin modult.

  Telepítés most

  A letöltések és kompatibilitás megtekintése

  Észlelt plugin

  A rendszer nem támogatja a Communicator Plugin modult.

  A Communicator Plugin modulhoz Windows vagy Mac rendszer szükséges.

  Az Ön által a lap megjelenítésére használni kívánt táblagép vagy mobiltelefon nem támogatja a Garmin Communicator Plugin használatát.

  Kérjük, használjon másik számítógépet.

  A Garmin Communicator Plugin modul letöltéséhez nyissa meg a(z) alkalmazást az asztalon.

  A letöltések és kompatibilitás megtekintése

  Töltse le az alább található, kompatibilis add-on-t.

  A Communicator Plugin egy ingyenes internetböngésző add-on, amely gondoskodik a Garmin GPS készülék és a számítógép közötti adatátvitelről. Lehetőséget biztosít Önnek, hogy térképeket adhasson eszközéhez, tréningadatokat tölthessen fel Garmin Connect™ alkalmazásra, térképfrissítéseket és további újdonságokat kereshessen.

  

  Kompatibilis internetböngészők és operációs rendszerek

  Böngésző Windows® XP vagy újabb Mac® OSX 10.6 vagy újabb
  Safari 5.0+,
  IE 7.0+
  Teljes telepítő (32 bites)
  Teljes telepítő (64 bites)
  Teljes telepítő (Intel)
  Teljes telepítő (Tiger és PPC)
  Böngésző Add-On Böngésző Add-On (Intel)
  Böngésző Add-On (Tiger és PPC)
  Internet Explorer 7.0+ Böngésző Add-On (32 bites)
  Böngésző Add-On (64 bites)

  Szoftverszerződés

  Olvassa át újra és fogadja el a Garmin szoftverszerződést.

  A TERMÉK ÉS A SZOFTVER TULAJDONOSA A GARMIN LTD. VAGY ANNAK LEÁNYVÁLLALATAI („GARMIN”), ÉS SZERZŐI-, NEMZETKÖZI JOGI VÉDELEM, VALAMINT EGYÉB SZELLEMI TULAJDONT ÓVÓ TÖRVÉNYEK VÉDELME ALATT ÁLL. A TERMÉKHEZ ÉS A SZOFTVERHEZ CSAK HASZNÁLATI JOG JÁR, TULAJDONJOGA NEM ÉRTÉKESÍTETT. A TERMÉK ÉS A SZOFTVER HASZNÁLATÁT AZ ALÁBBIAKBAN ISMERTETETT LICENCMEGÁLLAPODÁS SZABÁLYOZZA, AMELY TARTALMAZZA A TERMÉK ÉS A SZOFTVER HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOKAT, A KAPCSOLÓDÓ HASZNÁLATI MEGSZORÍTÁSOKAT ÉS AZ ESETLEGES JÓTÁLLÁSSAL ÉS JOGORVOSLATTAL KAPCSOLATOS KORLÁTOZÁSOKAT.

  FONTOS - OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS FELTÉTELEIT (A „SZERZŐDÉS”) MIELŐTT LETÖLTI, TELEPÍTI VAGY BÁRMILYEN EGYÉB MÓDON HASZNÁLJA A GARMIN COMMUNICATOR SZOFTVERALKALMAZÁST (A „TERMÉK”) VAGY AZ USB-SZOFTVERT ÉS A myGARMIN AGENT™ SZOFTVERT (EGYÜTTESEN A „SZOFTVER”). A TERMÉK ÉS A SZOFTVER LETÖLTÉSÉVEL, TELEPÍTÉSÉVEL, HASZNÁLATÁVAL VAGY EGYÉB HOZZÁFÉRÉSÉVEL A FELHASZNÁLÓ ELISMERI, HOGY ELOLVASTA ÉS MEGÉRTETTE A JELEN SZERZŐDÉST, ÉS TUDOMÁSUL VETTE, HOGY ANNAK FELTÉTELEI KÖTELEZŐEK MINDEN FELHASZNÁLÓRA NÉZVE, VALAMINT TANÚSÍTJA AZT, HOGY BETÖLTÖTTE 18. ÉLETÉVÉT. HA NEM ÉRT EGYET A JELEN SZERZŐDÉS FELTÉTELEIVEL, AZONNAL LÉPJEN KI ERRŐL AZ OLDALRÓL, MIELŐTT LETÖLTENÉ ÉS/VAGY HASZNÁLNÁ A TERMÉKET VAGY A SZOFTVERT.

  1. LICENC: Az itt megállapított feltételek és korlátozások alapján a Garmin („mi”) korlátozott, nem kizárólagos termékhasználati jogot biztosít a Termék és a Szoftver jelen Szerződés alapján történő használatához. Valamennyi, a jelen Szerződésben nem kifejezetten felsorolt jog a Garmin vállalatot illeti, és a Garmin tagadja bármely egyéb vélelmezett engedély vagy licenc meglétét. A szerzői jog és a termékkel kapcsolatos minden további jog a Garmin tulajdonában marad. Az Ön által készített minden másolaton szerepeltetnie kell a Terméken és a Szoftveren szereplő szerzői jogi vagy egyéb megjegyzéseket.

  2. ÖNNEK LEHETŐSÉGÉBEN ÁLL:

       a)     a Termék egy szabadalmi díj mentes verziójának telepítése és használata egy különálló számítógépen vagy hálózaton azon céllal, hogy lehetővé tegye a kommunikációt Garmin GPS eszköze és a Garmin weboldala vagy a Garmin GPS eszköz és egy harmadik féltől származó weboldal között amelyik külön engedélyezte a Garmin Communicator API alkalmazást, hogy lehetővé tegye a kommunikációt a Garmin készülék és egy harmadik fél weboldala között; és

       b)     telepíteni és használni a Szoftver egy verzióját egy különálló számítógépen vagy hálózaton, hogy ezt követően a jelen Szerződésben foglaltaknak megfelelően személyes céljaira használhassa a Szoftvert.

  3. KORLÁTOZÁSOK:

       a) nem készíthet másolatokat a Termékről vagy Szoftverről a jelen Szerződés 2. részében említett módot kivéve;

       b) a Terméket vagy Szerződést nem fordíthatja, modellezheti, fejtheti vissza vagy nem bonthatja összetevőire;

       c) távolíthatja el vagy változtathatja meg a szerzői jogi, a védjegyre vonatkozó, korlátozó magyarázatot vagy bármely más tulajdonjogi megjegyzést, amelyet a Szoftver vagy más egyéb Garmin tartalom tartalmaz;

       d) nem adhatja bérbe, kölcsönbe, lízingbe, terjesztheti, ruházhatja át, adhatja át a Terméket vagy Szoftvert;

       e) nem adhat át vírusokat, férgeket, hibákat, trójai falovakat vagy bármilyen, kártékony természetű elemet;

       f) nem használhatja a Terméket vagy Szoftvert semmilyen jogosulatlan vagy bármilyen, vonatkozó törvénnyel vagy szabályozással ellenkező célra;

       g) nem módosíthatja a Terméket vagy Szoftvert, vonhatja össze a Terméket vagy Szoftvert vagy azok részeit más programokkal, és

       h) nem használhatja a Terméket más eszközökkel vagy termékekkel való kommunikációhoz, mint a Garmin és/vagy leányvállalatai által vagy számára előállított GPS eszközökhöz.

  4. ÉRVÉNYESSÉG: Jelen Licenc a Termék vagy Szoftver teljes használati ideje alatt érvényben marad. Ha azonban a jelen dokumentumban foglaltaknak Ön nem tesz eleget, a GARMIN fenntartja a jogot a szerződés külön értesítés nélküli felbontására. A szerződés megszűnésekor azonnal fel kell hagynia a Termék és a Szoftver használatával, és el kell távolítania a Terméket és a Szoftvert a számítógépéről. Az alábbiakban ismertetett, garanciára és felelősségre vonatkozó korlátozások azonban még a szerződés felbontását követően is érvényben maradnak.

  5. GARANCIÁRA ÉS FELELŐSSÉGRE VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK: A TERMÉKET ÉS A SZOFTVERT A GARMIN ADOTT ÁLLAPOTBAN, GARANCIA ÉS EGYÉB FELTÉTELEK NÉLKÜL BOCSÁTJA RENDELKEZÉSRE, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG BÁRMELY KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, A TERMÉK ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÁRA, ELADHATÓSÁGÁRA VONATKOZÓ, VALAMINT TÖRVÉNY, JOGI SZABÁLYOZÁS, KERESKEDELMI SZABÁLY VAGY EGYÉB ÁLTALI GARANCIÁT IS. A TERMÉK ÉS A SZOFTVER HASZNÁLATÁÉRT VALAMENNYI FELELŐSSÉG A FELHASZNÁLÓT TERHELI, A GARMIN NEM TEHETŐ FELELŐSSÉ SEMMILYEN, A TERMÉK ÉS A SZOFTVER, ILLETVE EGY HARMADIK FÉL WEBLAPJÁNAK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ, KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT, VESZTESÉGGEL VAGY SÉRÜLÉSSEL KAPCSOLATOS KÁRÉRT, SEM KÖZVETLEN SEM KÖZVETETT MÓDON, TEKINTET NÉLKÜL ARRA, HOGY ENNEK LEHETŐSÉGÉRŐL A GARMIN TUDOTT-E VAGY SEM. A GARMIN SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEM A FELHASZNÁLÓVAL, SEM PEDIG MÁS JOGI VAGY TERMÉSZETES SZEMÉLLYEL SZEMBEN SEMMILYEN KÖZVETLEN, MELLÉKES, KÜLÖNLEGES ÉS KÖVETKEZMÉNYI KÁRÉRT, VAGY A KÁROKOZÁS JOGELLENESSÉGE MIATT A KÁR TÉNYLEGES ÖSSZEGÉT MEGHALADÓ KÁRTÉRÍTÉS VONATKOZÁSÁBAN, BELEÉRTVE DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A BEVÉTEL VAGY A PROFIT KIESÉSÉT, ADATVESZTÉST ÉS -SÉRÜLÉST VAGY BÁRMILYEN EGYÉB PÉNZÜGYI VAGY ÜZLETI KÁRT, MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA ERRŐL A GARMIN VÁLLALATOT ELŐZETESEN TÁJÉKOZTATTÁK VAGY ANNAK BEKÖVETKEZÉSE ELŐRE LÁTHATÓ VOLT. A GARMIN SEMMILYEN KÜLSŐ CÉGTŐL ÉRKEZŐ KÖVETELÉS VONATKOZÁSÁBAN NEM FELELŐS. A GARMIN MAXIMÁLIS ANYAGI FELELŐSSÉGE SZERZŐDÉSES KÖTELEZETTSÉGEI ÉRTELMÉBEN VAGY MÁSKÜLÖNBEN A TERMÉKRE VAGY A SZOFTVERRE VONATKOZÓAN NEM HALADHATJA MEG AZ 1 USA DOLLÁR ÉRTÉKET. A SZAKASZ KORLÁTOZÁSAI ÉRVÉNYBEN MARADNAK TEKINTET NÉLKÜL ARRA, HOGY A FELTÉTELEZETT SZERZŐDÉSSZEGÉS VAGY -MULASZTÁS EGY SZERZŐDÉSBEN FOGLALT FELTÉTEL, VAGY AZ EGÉSZ SZERZŐDÉS MEGSZEGÉSE. Néhány államban a mellékes és következményes károk kizárása vagy a közvetett garancia időtartamának korlátozása nem lehetséges, így elképzelhető, hogy az említett korlátozások Önre nem vonatkoznak.

  6. KORLÁTOZOTT JOGOK: Ha a Termék vagy Szoftver megvásárlása az Egyesült Államok kormánya számára vagy által történt, a használatra a Korlátozott jogok vonatkoznak. Az Egyesült Államok kormánya által történő használat, másolás és hozzáférhetővé tétel a következő korlátozások hatálya alá esik, az adott esettől függően: a DFARS 252.227-7018 Rights in Technical Data and Computer Software (Műszaki adatokhoz és számítógépes szoftverekhez kapcsolódó jogok) záradékának (c)(1)(ii) albekezdése, vagy a 48 CFR 52.227-19 Commercial Computer Software - Restricted Rights (Kereskedelmi számítógépes szoftver – Korlátozott jogok) (c)(1) és (2) albekezdése, vagy a NASA FAR-szabályokhoz csatolt kiegészítésének 18-52.227-86(d) cikkelye. A gyártó a Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, KS 66062, USA.

  7. EXPORTSZABÁLYOK: Tudomásul veszi, hogy a Termék vagy a Szoftver az Amerikai Egyesült Államok exporttevékenységet szabályozó törvényei miatt nem képezheti exporttevékenység tárgyát.

  8. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK: Ez a Szerződés a két fél között létrejött teljes megállapodás a jelen tárgy tekintetében, bármely más, korábban történt szóbeli vagy írásbeli megegyezést hatályon kívül helyez, és kizárólag aláírással hitelesítve, írásban módosítható. A Szerződésre az Amerikai Egyesült Államok Kansas államának jogi szabályozása vonatkozik. Amennyiben a licencszerződés bármely rendelkezését illetékes bíróság érvénytelennek, szabálytalannak vagy végre nem hajthatónak nyilvánítja, úgy az adott rész kivételével a Szerződés többi része továbbra is hatályban marad.

  9. EAR: A Termék vagy a Szoftver olyan információkat tartalmazhatnak, amelyek az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által kibocsátott Exporteljárási szabályok („EAR”, 15 C.F.R., VII. fejezet, C alfejezet) hatálya alá esnek, és nem exportálhatók, adhatók ki vagy fedhetők fel bizonyos helyszíneken vagy külföldi nemzetek előtt, kivéve, ha az összhangban áll az Egyesült Államok törvényeivel. Az előbbi kijelentést a Termék vagy Szoftver minden egyes egészben vagy részben történő sokszorosításához csatolni kell.

  10. KÁRTALANÍTÁS: Ön tudomásul veszi, hogy ha harmadik fél részéről bármilyen követelés merül fel a Garmin vállalattal szemben azzal kapcsolatban, ahogy Ön a Terméket vagy a Szoftvert használja, ha megszegi a jelen Szerződést vagy ahogy bármelyik tartalmat felhasználja, azért a Garmin vállalatot felelősség nem terheli. Tudomásul veszi, hogy ilyen esetekben Ön kártalanítja a Garmin vállalatot és leányvállalatait, tisztségviselőit, dolgozóit, hirdetőit, licencadóit és üzletfeleit, illetve megtéríti a követeléssel összefüggő veszteséget, (tényleges és következményes) kárt, perköltségből, és az ügyvédek díját.

  11. SZELLEMI TULAJDON: Ön elismeri, hogy a Garmin vállalatot illeti minden jog, beleértve a Termékhez és a Szoftverhez kapcsolódó összes szellemi tulajdonjogot, és Ön a Termékben vagy Szoftverben a jelen szerződésben foglalt korlátozott licencen kívül semmilyen más jogot nem szerezhet.