loading

Samo trenutek ...

Iskanje vtičnika Communicator in naprav

vtičnik je bil najden

Imate vtičnik Communicator.

Posodobljen, različica

Iskanje naprav ...

nalaganje

Ni zaznanih naprav

Zaznane naprave

  Ne vidite naprave?

  Priklopite napravo in poskusite znova.

  Iskanje naprav

  Če se naprava še vedno ne prikaže, poskusite to:

  vtičnik je bil najden

  Na voljo je novejša različica vtičnika programa Communicator.

  Vaša različica
  Nova različica

  Namesti

  Ogled prenosov in združljivosti

  Samo trenutek …

  Samo trenutek …

  Prenašanje namestitvenega programa vtičnika Communicator

  Namestite datoteko. Ko bo namestitev končana, boste morda morali osvežiti stran.

  vtičnik je bil najden

  Nimate vtičnika Communicator.

  Vtičnika Communicator ni bilo mogoče zaznati.

  Namesti

  Ogled prenosov in združljivosti

  vtičnik je bil najden

  Sistem ne podpira vtičnika Communicator.

  Communicator Plugin zahteva operacijski sistem Windows ali Mac.

  Tablični računalnik ali mobilna naprava, ki jo uporabljate za ogled te strani, ne podpira vtičnika Garmin Communicator.

  Uporabite drug računalnik.

  Če želite prenesti vtičnik Garmin Communicator, uporabite na namizju.

  Ogled prenosov in združljivosti

  Spodaj prenesite združljiv dodatek.

  Vtičnik Communicator je brezplačen dodatek za internetne brskalnike, ki omogoča prenašanje podatkov med Garminovo napravo GPS in računalnikom. Z njim lahko v napravo dodajate zemljevide, prenašate podatke o vadbah v Garmin Connect™, poiščete posodobitve zemljevidov in še več.

  Licenčna pogodba za programsko opremo

  Oglejte si Garminovo licenčno pogodbo za programsko opremo in potrdite, da se z njo strinjate.

  TA IZDELEK IN PROGRAMSKA OPREMA STA V LASTI DRUŽBE GARMIN LTD. ALI NJEGOVIH PODRUŽNIC ("GARMIN") IN STA ZAŠČITENA Z ZAKONI O AVTORSKIH PRAVICAH, MEDDRŽAVNIMI SPORAZUMI O AVTORSKIH PRAVICAH IN DRUGIMI ZAKONI O INTELEKTUALNI LASTNINI. ZA IZDELEK IN PROGRAMSKO OPREMO SE IZDA LICENCA IN SE JU NE PRODAJA. LICENCA IZDELKA IN PROGRAMSKE OPREME DOLOČA DOVOLJENE MOŽNOSTI UPORABE IN OMEJITVE GLEDE UPORABE TER GARANCIJE IN/ALI PRAVNIH SREDSTEV.

  POMEMBNO – PRED PRENOSOM, NAMESTITVIJO ALI KATERO KOLI DRUGO VRSTO UPORABE PROGRAMSKE OPREME GARMIN COMMUNICATOR ("IZDELEK") ALI PROGRAMSKE OPREME USB IN PROGRAMSKE OPREME myGARMIN AGENT™ (SKUPAJ "PROGRAMSKA OPREMA") POZORNO PREBERITE POGOJE IN DOLOČILA TE LICENČNE POGODBE ZA KONČNEGA UPORABNIKA ("POGODBO"). ČE IZDELEK IN PROGRAMSKO OPREMO PRENESETE, NAMESTITE, UPORABITE ALI DO NJIJU KAKOR KOLI DRUGAČE DOSTOPATE, POTRJUJETE, DA STE PREBRALI TO POGODBO, DA JO RAZUMETE, DA SE STRINJATE, DA VAS ZAVEZUJE Z NJENIMI POGOJI IN DOLOČILI, TER DA STE STARI VSAJ 18 LET. ČE SE S POGOJI IN DOLOČILI TE POGODBE NE STRINJATE, TAKOJ ZAPUSTITE TO STRAN IN IZDELKA ALI PROGRAMSKE OPREME NE PRENESITE IN/ALI UPORABLJAJTE.

  1. LICENCA: Garmin ("mi" ali "nas") vam v skladu s pogoji in omejitvami, določenimi v tej pogodbi, zagotavlja omejeno neizključno licenco za uporabo izdelka in programske opreme v skladu s pogoji te licenčne pogodbe. Garmin si pridržuje vse pravice, ki niso izrecno navedene v tej pogodbi in zavrača vsakršno odgovornost za katero koli in vse implicitne licence. Avtorske pravice in druge pravice za izdelek in programsko opremo ostajajo v naši lasti. Na vseh kopijah, ki jih naredite, morajo biti tudi oznake za avtorske pravice in vse druge oznake na izdelku in programski opremi.

  2. LAHKO:

       a)     brez licenčnim namestite in uporabljate eno kopijo izdelka na enem računalniku ali v enem omrežju z izključnim namenom omogočiti komunikacijo med napravo GPS družbe Garmin in spletno stranjo družbe Garmin ali med napravo GPS družbe Garmin in spletno stranjo tretje stranke, ki je ločeno omogočila API za Garmin Communicator z namenom omogočanja komunikacije med napravo Garmin in spletno stranjo tretje stranke; in

       b)     namestite in uporabljate eno kopijo programske opreme v enem računalniku ali omrežju za osebno uporabo v skladu s to pogodbo.

  3. NE SMETE:

       a) kopirati izdelka ali programske opreme, razen kot je določeno v 2. razdelku te licenčne pogodbe;

       b) prevajati, izvajati povratnega inženiringa ali razstavljati izdelka ali programske opreme;

       c) odstranjevati ali spreminjati obvestil o avtorskih pravicah ali blagovnih znamkah ali obvestil o drugih lastninskih pravicah v izdelku ali drugi vsebini družbe Garmin;

       d) najemati, zakupovati, oddajati, podlicencirati, razdeljevati, dodeljevati ali prenašati izdelka ali programske opreme;

       e) prenašati virusov, črvov, okvar, trojanskih konjev in drugih predmetov škodljivega značaja;

       f) izdelka ali programske opreme uporabljati v kakršne koli nepooblaščene namene ali v nasprotju z veljavnimi zakoni ali predpisi;

       g) spreminjati izdelka ali programske opreme ali združevati enega ali vseh delov izdelka ali programske opreme z drugimi programi; ali

       h) uporabljati izdelka za komunikacijo z napravami ali izdelki, ki niso naprave GPS, ki jih proizvaja in prodaja družba Garmin in/ali njene podružnice ali se proizvajajo in prodajajo za njih.

  4. POGOJ: licenca velja celotni čas uporabe izdelka ali programske opreme. Vendar licenca samodejno preneha veljati brez obvestila družbe GARMIN, če ne upoštevate vseh pogojev. Po preteku licence boste takoj prenehali z uporabo izdelka in programske opreme in ju odstranili iz računalnika. Spodaj določene omejitve garancij in odgovornosti veljajo tudi po preteku veljavnosti licence.

  5. OMEJITEV GARANCIJE IN ODGOVORNOSTI: IZDELEK IN PROGRAMSKA OPREMA STA DOBAVLJENA V "PRIČUJOČI OBLIKI", BREZ IZRAŽENIH ALI NAKAZANIH GARANCIJ IN POGOJEV, VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA, NAKAZANO GARANCIJO ZA TRŽENJE ALI ZA DOLOČEN NAMEN ALI S KATERO KOLI GARANCIJO V SKLADU Z ZAKONOM, PRAVNIM PREDPISOM, POSLOVNIM OBIČAJEM ALI POSTOPKOM PRODAJE. PREVZEMATE VSO ODGOVORNOST IN TVEGANJE ZA UPORABO TEGA IZDELKA, PROGRAMSKE OPREME IN SPLETNIH STRANI TRETJIH STRANK, PRI TEM PA GARMIN NE PREVZEMA ODGOVORNOSTI ZA IZGUBO ALI POSREDNE ALI NEPOSREDNE POŠKODBE, KI NASTANEJO PRI UPORABI IZDELKA, PROGRAMSKE OPREME IN SPLETNE STRANI TRETJE STRANKE, NEODVISNO OD TEGA, ALI JE GARMIN OBVEŠČEN ALI SEZNANJEN Z MOŽNOSTMI TOVRSTNE IZGUBE ALI POŠKODBE. GARMIN VAM ALI DRUGIM OSEBAM NE JAMČI ODŠKODNINE ZA KAKRŠNE KOLI NEPOSREDNE, POSREDNE, POSEBNE, POSLEDIČNE ALI ZGLEDNE ŠKODE, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO, ZA IZGUBO DOBIČKA, POŠKODOVANIH PODATKOV ALI DRUGE TRGOVSKE ALI EKONOMSKE IZGUBE, NEODVISNO OD TEGA, ALI SMO BILI O MOŽNOSTIH TOVRSTNE ŠKODE OBVEŠČENI ALI SO TE PREDVIDENE. PRAV TAKO NE PREVZEMAMO ODGOVORNOSTI ZA ZAHTEVE TRETJIH OSEB. SKUPNA ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST DRUŽBE GARMIN S SPOŠTOVANJEM DOLOČIL V TEJ POGODBI ALI V SKLADU Z GARMINOVIMI IZDELKI ALI PROGRAMSKO OPREMO NE BO PRESEGLA 1,00 $. OMEJITVE V TEM RAZDELKU VELJAJO NEODVISNO OD TEGA, ALI JE PRIŠLO DO DOMNEVNIH KRŠITEV OSNOVNIH POGOJEV OZIROMA OSNOVNIH KRŠITEV. Nekatere države ne dovoljujejo izvzetja slučajne ali posledične škode in omejitve trajanja nakazane garancije, zato zgornje omejitve za vas morda ne veljajo.

  6. OMEJENE PRAVICE: če ta izdelek ali programsko opremo pridobi vlada ZDA ali se pridobi zanjo, so pravice omejene. Uporaba, kopiranje ali objava s strani vlade ZDA je predmet omejitev, kot so določene v točki (c)(1)(ii) Pravilnika za tehnične podatke in računalniško programsko opremo, člen v DFARS 252.227-7018, ali točkah (c)(1) in (2) omejenih pravic trgovske računalniške programske opreme v 48 CFR 52.227-19 ali točke 18-52.227-86(d) priloge NASA k FAR. Dobavitelj/proizvajalec je Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, KS 66062, USA.

  7. NADZOR IZVOZA: strinjate se, da izdelka ali programske opreme ne boste izvažali ali znova izvažali v druge države, pri čemer bi kršili ameriške zakone za nadzor izvoza.

  8. SPLOŠNO: pogodba je celotna pogodba z nami glede na zadevo v tej pogodbi in razveljavlja vse ostale pisne ali ustne pogodbe in dogovore ter se jo lahko spremeni samo s podpisano pogodbo. Pogodbo ureja in je sestavljena v skladu z zakoni Zvezne države Kansas v ZDA. Če pristojno sodišče spozna katero od določil licence za neveljavno, nezakonito ali neizvršljivo, se takšno določilo izvzame iz pogodbe, pri tem pa ostala določila ostanejo veljavna.

  9. EAR: izdelek ali programska oprema morda vsebuje informacije, za katere veljajo predpisi za upravljanje izvoza ("EAR"), ki jih je izdalo ameriško ministrstvo za trgovino (15 C.F.R., poglavje VII, podpoglavje C), in jih ni dovoljeno izvažati, izdajati ali razkrivati na določene cilje ali tujim državljanom, razen v skladu z zakonodajo ZDA. Prejšnja izjava mora biti vključena v katerih koli in vseh reprodukcijah celotnega ali dela tega izdelka ali programske opreme.

  10. NADOMESTILO ZA ŠKODO: strinjate se, da boste poravnali škodo in varovali družbo Garmin, njegove podružnice, druga povezana podjetja, zaposlene, zastopnike, oglaševalce, dajalce licenc in partnerje pred terjatvami tretjih oseb, ki bi nastale zaradi ali bi bile kakor koli povezane z vašo uporabo izdelka ali programske opreme, kršenjem te pogodbe ali drugimi dejanji, povezanimi z uporabo katere koli vsebine, vključno z jamstvom ali stroški, ki bi nastali zaradi terjatev, izgub, škode (dejanske ali posledične), tožb, sodb, pravdnih in odvetniških stroškov kakršne koli narave.

  11. INTELEKTUALNA LASTNINA: strinjate se, da ima Garmin vse pravice, nazive in udeležbo, vključno z vsemi pravicami intelektualne lastnine brez omejitve v in za izdelek in programsko opremo in da ne boste pridobili nobene pravice, naziva ali udeležbe v in za izdelek in programsko opremo, razen omejene licence, ki je izrecno določena v tej pogodbi.